..:: O laboratoři ::..

Laboratoř stabilních a radiogenních izotopů (LSRI) byla navržena jako moderní univerzitní pracoviště, které pomocí tradičních i moderních izotopových soustav řešit aktuální problematiky přírodovědných oborů.

Jednotlivá zařízení centra jsou navržena tak, aby mohla být využívána k mezinárodně srovnatelné badatelské i pedagogické praxi učitelů, výzkumníků.

Současně počítáme se zapojením vybavení do reálných podmínek a aplikací např. při sanační praxi, zlepšování technologií, recyklaci materiálů a zpracování odpadů.

Ústav pro životní prostředí se jako partner podílí na vývoji metodik a využití těchto zařízení.

V současnosti se pracovníci laboratoře snaží propojit vývoj analytických metod s přímou aplikací izotopové geochemie v řadě oblastí geologických věd. V minulosti směřovalo nejvíce aplikací a řešených projektů do oblasti ložiskové geologie a do výzkumu sedimentů. V posledních letech je zřetelná převaha aplikací v geochemii a biogeochemii (studiu procesů v životním prostředí), v analýze paleoprostředí, v hydrogeologii a hydrologii.

Dr. Jakub Trubač
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

Albertov 6, 128 00 Praha 2
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

@ jakub.trubac@natur.cuni.cz
☎ 604 871 400