Přeskočit na obsah

Centrum výzkumu izotopů (CVI)

Centrum výzkumu izotopů (CVI) je součástí Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů a byla navržena jako moderní univerzitní pracoviště, které pomocí tradičních i netradičních izotopových soustav řešit aktuální problematiky přírodovědných oborů.

Jednotlivá zařízení centra jsou navržena tak, aby mohla být využívána k mezinárodně srovnatelné badatelské i pedagogické praxi učitelů a výzkumníků.


CVI zapojoje své vybavení též do reálných podmínek a aplikací např. při sanační praxi, zlepšování technologií, recyklaci materiálů a zpracování odpadů.

Pracovníci laboratoře se snaží propojit vývoj analytických metod s přímou aplikací izotopové geochemie v řadě oblastí geologických věd. V současnosti je zřetelná převaha aplikací v geochemii a biogeochemii (studium procesů v životním prostředí), v analýze paleoprostředí, v hydrogeologii a hydrologii.


Ústav pro životní prostředí tvoří s CVI společné pracoviště a úzce spolupracuje na vývoji metodik a využívá laboratorní vybavení ve svých výzkumech.


Vedoucí laboratoře


Prof. Martin Mihaljevič
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

Albertov 6, 128 00 Praha 2
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

@ martin.mihaljevic@natur.cuni.cz
☎ +420 221 95 1494