Compound Specific – GC Isolink II

stanovení izotopů kyslíku a uhlíku na dlouhých řetězcích

příklady matric (alkany, alkeny, alkiny, lipidy, cukry)