Elementární analýza

  • vyplněný zadávací protokol
  • pevné vzorky je třeba předávat do laboratoře namleté na analytickou jemnost
  • suché (sušené při pokojové teplotě)
  • srozumitelně a čitelně označené (nejlépe arabskými číslicemi)
  • optimální hmotnost vzorku je cca 5 g (po dohodě možno i méně). Množství vzorku jsou závislá na typu požadované analýzy a je proto vhodné je konzultovat s pracovníky laboratoře
  • nejvhodnějším obalem jsou lahvičky