Gas Bench II

analýza izotopů uhlíku a kyslíku v karbonátech

příklady matric (foraminifery, vápence, slínovce)