MC-ICP-MS

stanovení izotopických systému Tl, Sr, Ag, Zn, Cu, Pb

nutno vždy konzultovat s laboratoří