TC / EA

pyrolitické stanovení izotopů vodíku a kyslíku v kapalných a pevných vzorcích

příklady matric (drápky ptáku, voda, sírany, apatitfosfor v zubech)