Pokyny pro zadavatele

Obecné pokyny

  • Při zadávání prací je nutná předběžná konzultace, přičemž jsou dohodnuty požadované práce a termín dokončení.
  • Nezbytnou podmínkou pro evidenci a provedení práce je vyplněný zadávací protokol.
  • Vzorky je třeba dodávat v předepsané (dohodnuté) formě a obalu, se seznamem na zadávacím protokolu (označení, druh vzorku, lokalita, požadavek), podepsaném školitelem či odpovědným řešitelem.
  • Zadávací protokol slouží jako podklad evidence a fakturace prací a pro vyřizování případných reklamací. Výsledky se předávají formou protokolů společně se zbytky vzorků a také elektronickou formou.
  • Výsledný protokol se zbytky vzorků je třeba převzít osobně. Nevyzvednuté zbylé vzorky jsou po 1/2 roce likvidovány